Oppimisympäristön tunnistamisesta näytön suorittamiseen

Kokkotyö-säätiössä Pohjanmaalla työpajan oppimisympäristön tunnistaminen on mahdollistanut tutkinnon osien suorittamisen työpajaympäristössä. Viimeisten parin vuoden aikana työpajalla on suoritettu 16 tutkinnon osaa, pääosin liiketalouden ja siivouksen aloilta. Yksilövalmentaja Virpi Långbacka ja yksikön päällikkö Sonja Jungar-Irjala kertovat, miten oppimisympäristön tunnistamisesta on edetty näyttöjen suorittamiseen.

brad-neathery-XrSzacdYbtQ-unsplashRyhdyimme pohtimaan, mitä työpajalle uutena tulevalle kerrotaan työtehtävistä. Tämän pohjalta lähdimme tunnistamaan työpajan oppimisympäristöä ja tekemään oppimisympäristön tunnistamisraporttia. Lähestyimme tunnistamistehtävää niiden tehtävien kautta, jotka meille oli helppo sanoittaa. Aloitimme siis meille tutuimmista elementeistä, koska koimme kirjoitustyön aloittamisen vähän haasteelliseksi.

Tehtäviä verrattiin ammatillisten tutkintojen e-perusteisiin. Sen jälkeen sanoitimme e-perusteiden vaatimukset vastaamaan niitä tehtäviä, mitä työpajalla tosiasiallisesti tehdään. Näin ollen esimerkiksi myynti- ja asiakaspalveluun kuuluva osaamisvaatimus ”Osaa valmistautua myyntitilanteisiin myyntitavoitteiden mukaisesti” kirjattiin muotoon ”Oppija tarkistaa työvuoron alkaessa myymälän siisteyden sekä hinta- ja tuotetietojen ajantasaisuuden. Hän tuntee tuotteiden ja tuoteryhmien sijainnin. Hän tietää päivän tarjoukset ja ajankohtaiset kampanjat. Oppija tuntee tuotteiden saatavuuden. Oppija osaa tehdä lisämyyntiä, esim. housujen ostajalle vyö. Oppija osallistuu kausipöytien somistamiseen sovitun teeman mukaisesti. Oppija tuntee Retron myyntiä koskevat toiminta­ohjeet, esim. tuotteita ei voi varata ostamatta, alennuksia ei anneta jne. Hän osaa myydä palveluita (muutto, siivous jne.).” Aukikirjaamisten kautta valmentautujan on helppo hahmottaa, millaista osaamista tavoitellaan.

Kun oppija itse alkaa kiinnostumaan näytön suorittamisesta, on se yleensä merkki siitä, että oppija on valmis näyttöön. Tässä vaiheessa oppija on jo ottanut vastuuta omasta työstä ja osaa myöskin ohjata muita vasta aloittavia. Työvalmentaja on tässä kohtaa jo seurannut oppijaa niin kauan, että luottaa näytön menevän hyvin.

Näyttösuunnitelma tehdään yhdessä opettajan ja oppijan kanssa. Opettaja kertoo, mitä oppijan pitää näyttää ja työvalmentajan vastuulla on keksiä, miten se työpajalla toteutetaan. Oppija kirjoittaa oppimispäiväkirjaa ja liittää siihen valokuvia. Arviointitilaisuudessa käydään läpi oppimispäiväkirja ja harjoittelujakson aikana toteutetut työt, joko valokuvin tai käytännön työtä seuraamalla. Meillä toteutetut näytöt ovat olleet tyyliltään erilaisia. Kokemuksemme mukaan opettajan ja työvalmentajan näkemys osaamisen tasosta on ollut yleensä sama. Opettajat ovat olleet äärettömän tyytyväisiä siihen ohjauksen määrään, mitä oppijalle on ollut tarjolla työpajaympäristön kautta. Näytön toteuttaminen on herättänyt paljon kiinnostusta myös muissa valmentautujissa ja ihan myymälän asiakkaissakin. On ollut hienoa kertoa, että osaamista voi kerryttää ja näyttää työpajalla. Tämä seikka on nostanut työpajan statusta asiakkaiden silmissä.

 

Sonja Jungar-Irjala, yksikön päällikkö
Virpi Långbacka, yksilövalmentaja
Kokkotyö-säätiö

Kuva: Unsplash