Vähemmän sankaritarinoita, enemmän yhdessä tekemistä

Kemissä on tartuttu niin nuorten kuin ammattilaisten yksinäisyyden vähentämiseen: Nuorille toimintaa matalalla kynnyksellä ja ammattilaisille enemmän yhteisen tekemisen paikkoja. Tähän tarpeeseen syntyi Meriva-säätiön työpajatoiminnan ja Kemin Ohjaamon yhteistyönä OhjaamoStartti, kahdesti viikossa järjestettävä matalan kynnyksen sopimuksettomuuteen ja vapaaehtoisuuteen perustuva ryhmätoiminta.  Sitten tuli korona ja käyntiin polkaistu yhteistyö piti miettiä uusiksi. Mitä Kemissä keksittiin? Siitä kertovat projektipäällikkö Maria Viinikka ja Lapin ALU-koordinaattori Outi Hedemäki.

hannah-busing-Zyx1bK9mqmA-unsplash

Kuka tahansa meistä voi kokea yksinäisyyttä myös ihmisten keskellä, mutta lähtökohtaisesti paras lääke yksinäisyyteen on hakeutuminen muiden seuraan. Monesti nuori tarvitsee jonkun, joka käy aluksi hakemassa kotoa, jotta hän rohkenee lähteä liikkeelle. Työpajat, etsivä nuorisotyö ja muut Ohjaamon toimijat tarjoavat toimintaa, jossa on mahdollisuus tutustua uusiin ihmisiin, löytää kavereita ja seuraa. Näissä paikoissa on syntynyt jopa elinikäisiä ystävyyssuhteita. On se hellukin saattanut löytyä tätä kautta.

Nuorten kanssa työskenteleville ammattilaisille suosittelemme myös hakeutumista rohkeasti muiden ammattilaisten seuraan.  Kun on itse rohkaistunut verkostotyöhön ja oppinut tuntemaan yhteistyökumppanit, on helpompi arvostaa toisten työtä ja löytää oma roolinsa verkostossa. Verkosto, jossa toimijat tuntevat toisensa, arvostavat toistensa työtä ja osaavat olla vuorovaikutuksessa keskenään, luo nuorelle turvallisuuden tunnetta ja vahvistaa hänen luottamustaan palvelujärjestelmään. Kun ammattilainen on itse aktiivisesti mukana verkostossa, on myös nuoren saaminen mukaan toimintaan helpompaa.

Kemissä Ohjaamo–toimintaa on lähdetty rakentamaan niin, että kaikki keskeiset toimijat ovat osa Ohjaamotiimiä. Ohjaamotiimiin kuuluvat Ohjaamon toimintaa koordinoiva Kemin Kohtaamo -hanke, TE-palvelut, sosiaalityö, etsivä nuorisotyö, KELA, Ammattiopisto Lappia ja Meriva sr, joka tuottaa nuorten työpajatoimintaa, starttivalmennusta ja NUOTTI–valmennusta. Lisäksi kaikki muut kohderyhmän kanssa työskentelevät ovat tervetulleita työskentelemään Ohjaamon tarjoamalle toiminta-alustalle. Jokaisella toimijalla on oma tärkeä roolinsa kokonaisuudessa, vaikka toisinaan jonkun yksittäisen toimijan rooli voi olla nuorelle merkityksellisin.

OhjaamoStartti syntyi työpajan ja Ohjaamon yhteistyönä

Kemissä nuorten työpajatoimintaa toteuttaa Meriva sr, joka on vuonna 1999 perustettu työhönvalmennussäätiö. Säätiön visio on ”Askel kerrallaan kohti työelämää” ja toiminnan lähtökohtana on ihmisten moninaisuuden ymmärtäminen, jokaisen oman toimijuuden vahvistaminen, ratkaisukeskeisyys sekä ajatus Merivan roolista osana henkilön kuntoutumis- tai työllistymispolkua. Vuonna 2020 säätiön kehittämistoiminnan keskiössä on nuorisolain (1285/2016) mukaisen nuorten työpajatoiminnan monialainen sisällöllinen kehittäminen. Osana nuorten valmennuspalvelujen kehittämistyötä on 1.3.2020 toimintansa käynnistänyt OhjaamoStartti.

OhjaamoStartti toimii Kemi Ohjaamon yksilötyön tukena ja tarjoaa nuorille sopimuksettomuuteen ja vapaaehtoisuuteen perustuvaa matalan kynnyksen ryhmävalmennusta. Ryhmävalmennuksen keskiössä on toiminnallisuus ja se kokoontuu kahdesti viikossa, maanantaisin ja perjantaisin Kemi Ohjaamon tiloissa. Ryhmävalmennuksen tavoitteena on tukea nuoren osallisuutta, kiinnittymistä säännölliseen toimintaan, tarjota alusta sosiaaliselle vahvistumiselle ja olla tukena nuoren koulutus- ja työllistymispolulla. OhjaamoStartin toimintaa kuvaa suunnitelmallisuus, tavoitteellisuus ja tuloksellisuus. Toiminnan sisällölliseen suunnitteluun osallistetaan nuoret itse mukaan.

Ja näinhän se lähti, kunnes…

Jo ennen maaliskuun puolta väliä oltiin tilanteessa, jossa Kemin kaupungin päätöksellä Ohjaamossa siirryttiin täysin etätyöskentelyyn eli OhjaamoStartti ei voinut enää kokoontua. 18.3 valmiuslain myötä myös säätiön nuorten työpajatoiminta siirtyi lähivalmennuksesta etävalmennukseksi. Helpointa olisi ehkä ollut siirtää koko OhjaamoStartti- toiminta jatkumaan poikkeusajan jälkeen, mutta halusimme ylläpitää syntyneitä rakenteita ja näin tukea nuorten osallisuutta sekä arkirytmiä myös tänä poikkeusaikana. Ja jos se ei kasvotusten onnistu, mennään sitten mekin verkkoon. Syntyi OhjaamoLive. Maanantaisin ja perjantaisin, kuten OhjaamoStarttikin olisi kokoontunut, olemme Kemin Ohjaamon Facebookissa livenä ihmettelemässä maailman menoa, vastaamassa nuorten esittämiin kysymyksiin ja kutsumalla monialaisen verkoston jäseniä vieraiksemme, näin myös ylläpitämässä emme ainoastaan OhjaamoStartin vaan myös Ohjaamon rakenteita – tukemassa yhden luukun periaatetta. ”Livesekoilujamme” on katsottu satoja kertoja ja niitä on jaettu useita kymmeniä kertoja, kiitos kaikille!

Ja tällä jatketaan, kunnes palataan – ainakin osittain – lähivalmennukseen.

Yksinäisen sankarin rooli ei kuulu hyvään verkostotyöhön vaan yhdessä tekeminen. Kemissä ei ole roistoja eikä sankareita, vaan olemme kaikki nuoren puolella.

 

Maria Viinikka, projektipäällikkö
Kemin Kohtaamo -hanke/Ohjaamo Kemi
Kemin kaupungin työllisyyspalvelut
https://www.facebook.com/OhjaamoKemi/

Outi Hedemäki, Lapin ALU- koordinaattori
Meriva sr
https://www.facebook.com/lapinalukoordinaattori.outi

%d bloggaajaa tykkää tästä: