Enemmän timantteja

Yhteiskehittäminen on tuonut raamit hyvälle työlle

Meidän toiminnassa on ollut aina tärkeää kuunnella asiakasta ja kannustaa asiakkaita olemaan osallisia omaan elämäänsä. Vuoden 2018 aikana toiminnassamme tapahtui selkeä muutos kohti aitoa yhteiskehittämistä. Yhteiskehittäminen on asiakkaiden ja työntekijöiden uudenlainen kumppanuuteen perustuva yhteistyö, jossa fokuksena on tasavertainen kohtaaminen. Muutos tavallisesta kehittämisestä yhteiskehittämiseen ei tapahtunut itsestään, vaan sitä varten työskenneltiin systemaattisesti koko vuoden ajan niin henkilökunnan koulutuksella kuin toimintatapojen muutoksella. Konkreettinen iso muutos on ollut ottaa asiakkaat mukaan kaikkeen kehittämistyöhön. Aiemmin nuorten toimialaa kehitettiin työntekijöiden voimin. Nyt keväällä toista kertaa järjestettävässä kehittämistapahtumassa ovat mukana niin asiakkaat kuin verkostokin. Olemme saaneet todella hyvää palautetta ja nyt uskomme siihen, ettei paluuta vanhaan enää ole ja ainoa oikea tapa kehittää on yhteiskehittäminen.

HYRIA 1
Kuva: Jetro Stavén photography

Uskomme vahvasti, että vaikuttavin tulos tehdään yhdessä. Saavutamme tuloksia vahvalla työelämäyhteistyöllä ja monialaisella verkostotyöllä. Tarvitsemme toisiamme onnistuaksemme. Toimimme sujuvasti eri verkostoissa ja menemme rohkeasti yli organisaatiorajojen saadaksemme asiakkaallemme parhaan mahdollisen hyödyn. Kutsumme verkoston työskentelemään kanssamme ja olemmekin avanneet työtilamme myös verkoston käyttöön.

Oppilaitosyhteistyön timantteja

Oppilaitosyhteistyöhön olemme panostaneet jo vuosia ja nyt olemme siinä onnellisessa tilanteessa, että yhteistyö aidosti toimii. Olemme järjestäneet tapahtumia, joissa mukana on ollut sekä ammatillisen koulutuksen opiskelijoita kuin ammattikorkeakouluopiskelijoita opettajineen. Yhdessä tehden saadaan hienoja asioita tapahtumaan. Syksyllä 2018 Laurean amk-opiskelijat järjestivät meidän asiakkaille Työllisty ja Voimistu!- päivän, jossa kauneudenhoitoalan opiskelijat tekivät käsihoitoja, hiustenleikkuuta, pikakampauksia- ja meikkejä sekä hartiahierontaa. Tapahtumassa oli smoothiebaari, johon raaka-aineet saatiin lahjoituksena. Turvapuolen opiskelijat olivat tehneet tapahtuman turvallisuussuunnitelman. Hyvinvointialan yrittäjä piti liikuntatuokioita sekä motivaatioluennon. Opteamin edustaja kertoi työnhakuun vinkkejä. Päivä oli oikein onnistunut ja opiskelijat saivat aineistoa opinnäytetyöhönsä.  Tämä päivä oli loistava esimerkki yhteistyöstä eri oppilaitosten, yrittäjien ja säätiön kesken.

HYRIA 2
Kuva: Elina Syrjänen

Sujuvia siirtymiä

Vuoden aikana meillä on useampia tapahtumia, joissa opiskelijat ovat luonteva osa järjestelyjä. Näissä kaikki voittavat – opiskelijat saavat aitoa työkokemusta ja me pystymme tarjoamaan asiakkaillemme enemmän elämyksiä. Meillä on koko ajan eri alan opiskelijoita harjoitteluissa. Näitä samoja tutkinnonosia, joita opiskelijat meillä suorittavat, on myös meidän asiakkaiden mahdollisuus tehdä näytöillä. Olemme kehittäneet polut koulutuksesta säätiöön ja säätiöstä koulutukseen mahdollisimman jouheviksi. Meidän kantava ajatus ja idea on tarjota kaikkiin tilanteisiin palveluita. Meillä on konsortioyhteistyön kautta äärettömän hyvät mahdollisuudet kopata kiinni lähes kaikista. Tämä yhteistyö mahdollistaa myös tutustumiset eri aloihin, korttikoulutuksien tarjoamisen säätiön asiakkaille, yhteisten aineiden preppauksen työpajajaksolla sekä tuetut koulutussopimusjaksot pajoilla.

HYRIA 3
Kuva: Jetro Stavén photography

Viimeisenä timanttina haluan nostaa digitaalisuuden. Tässä olemme ottaneet harppauksia eteenpäin viimeisen kolmen vuoden aikana. Nyt meillä niin työntekijöillä kuin osalla asiakkaista pilvipalvelut ovat luonteva osa päivittäistä työtä. Sähköpostissa ei tarvitse lähetellä yhdessä muokattavia tiedostoja, kun ne voivat olla OneDrivessa kaikkien muokattavana samaan aikaan. Tikulle tallentaminen on katoava luonnonvara, onneksi! Yhä useampi kokous pidetään Skypen tai Teams-sovelluksen videoneuvotteluna. Ryhmävalmennuksia meillä streemataan Zoomilla, jotta kaikkialla meidän säätiön yksiköissä voidaan kuunnella samaa valmennusta yhtäaikaa. Ryhmävalmennuksista voidaan tehdä myös tallenteita, joita voidaan katsoa jälkikäteen. Videoiden teko on tullut koko henkilöstölle tutuksi yhteisten DreamBrokeriin ladattavien tehtävien kautta. Tällä hetkellä kuvaamme perehdytysvideoita. Videoiden kautta voidaan tehostaa toimintaa huomattavasti ja saada henkilöstön osaaminen paremmin hyödynnetyksi. Whatsapp, Facebook, Messenger on jo aivan arkipäivää varmasti jokaiselle. Yhä useampi käyttää työssään Bit.lyä, Padlettia, Kahoottia, Doodlea ja Twitteriä. Rohkeus kokeilla uusia digihärpäkkeitä on tarttuvaa ja jännittävistäkin asioista tulee arkipäivää.

Haluankin innostaa kaikkia menemään pois omalta mukavuusalueelta ja innostumaan uusista asioista. Muista organisaatioista löytyy huipputyyppejä ja mitä paremmin tutustuu oman kaupungin ja miksei muidenkin kaupunkien, organisaatioihin, sitä helpompaa yhteistyö on ja lopputulemana asiakas hyötyy ja saa enemmän mahdollisuuksia hyvään elämään. Näistä kaikista nostamistani timanteista pääset kuulemaan lisää Valtakunnallisilla Työpajapäivillä Hyria säätiön rinnakkaisseminaareissa.

Nähdään Työpajapäivillä Hyvinkäällä!

Kristiina Kauranen
työpajatoiminnan kehittäjä ja työvalmentaja
Hyria säätiö

Hyria säätiö sr toimii työllistymistä edistävänä ja syrjäytymistä ehkäisevä organisaationa Hyvinkäällä, Riihimäellä, Hausjärvellä ja Lopella. Palvelemme asiakkaita työkokeilun, kuntouttavan työtoiminnan ja työhönvalmennuksen sopimuksilla sekä etsivän nuorisotyön ja Ohjaamon palveluina 70 ammattilaisen voimin. Toiminnassamme on vuosittain yli 1750 asiakasta. Hyria säätiö on Hyvinkäällä 10.-11.4.2019 järjestettävien Valtakunnallisten Työpajapäivien paikallinen yhteistyökumppani.

#timanttistatoimintaa #työpajat #etsivänuorisotyö