Jaettu ilo on puolikas?

Mitä on ALU-toiminta ja mitä tapahtuu ALU-verkostoissa? ALU-blogisarjassa ääneen pääsevät työpajojen alueellisia ALU-verkostoja luotsaavat ALU-koordinaattorit.  Uudenmaan ja Hämeen maakuntien ALU-verkoston koordinaattori Anna Holopainen pohtii kirjoituksessaan jakamisen vaikeutta ja rikkautta. Jakamiseen perustuu myös ALU-toiminta.

Hyvät käytänteen ja niiden jakaminen on muodostunut jo hieman surulliseksi jaALU-logo_ALU_RGB kulahtaneeksi vitsiksi kentällämme – sitä toivotaan verkostopalautteissa mutta todetaan samaan hengen vetoon, että halutaan jonkun muun jakavan omat toimintamallinsa ensin. On aina helpompi jäädä odottamaan, että joku muu tekee, ottaa riskin ja kantaa seuraukset. Mikä siinä sitten pelottaa niin paljon?

Jakaminen on riski, koska siinä tulee nähdyksi ja kuulluksi. Voi olla, että tulee myös väärin ymmärretyksi tai saa osakseen tarpeetonta arvostelua. Olen alkanut arvostaa päivä päivältä aina vaan enemmän ja enemmän niitä, jotka uskaltavat yrittää ja asettaa itsensä alttiiksi ilman varmuutta onnistumisesta. Tästä kiitos kuuluu kaikille niille ihmisille, joiden kanssa olen saanut töitä tehdä. Päivittäisissä kohtaamisissa asiakkaiden, työkavereiden ja verkostokumppaneiden kanssa olen huomannut, että keskinäinen luottamus ja pyrkimys hyvään ovat olleet ratkaisevassa asemassa yhteisten onnistumisten kannalta. Silloin pelolle ei ole ollut tilaa vaan yhteinen jakaminen onkin nähty mahdollisuutena. Mokasta tulee mahdollisuus – mahdollisuus oppia jotain ihan uutta. Ilman uskallusta kokeilla ei ole mitään eikä voi saavuttaa mitään uutta. Haastamme usein asiakastyössä asettumaan mukavuusalueen ulkopuolelle – kuinka hyviä olemme itse siinä?

ALU-verkoston toiminta hakee vielä muotoaan Uudenmaan ja Hämeen alueella. On ollut ilo nähdä, kuinka rohkeasti ja ennakkoluulottomasti verkostoa on alettu hyödyntää. Uskon, että mitä enemmän toimijat ovat verkostoon tuoneet, sitä enemmän he ovat myös saaneet. Parhaimpia ovat olleet kiireettömät keskustelut, joissa on pureuduttu arkeen ja ilmiöihin ja jaettu kokemuksia puolin ja toisin. Niillä on ollut myös työssäjaksamisen kannalta merkitystä. Usein on kuullut helpottuneen lausahduksen: ”ai teilläkin on tällaista, onpa kiva kuulla, kun mä mietin, että onko tää nyt vaan meillä näkyvä asia.” Jakamalla asiat asettuvat perspektiiviin, jonka jälkeen niihin on helpompi suhtautua ja tehdä aktiivista työtä arjessa sen eteen, että ne muuttuisivat parempaan suuntaan.

Toivottavasti mahdollisimman moni toimija pääsee hyödyntämään alueensa omia ALU-verkostoja itseä parhaiten palvelevalla tavalla ja pääsee mukaan kehittämään toimintaa. Vain yhdessä kokeilemalla meillä on mahdollisuus pärjätä työpajakenttää koskettavissa muutoksissa tässä päivässä ja tulevaisuudessa.

Jaettu ilo on puolikas – se on puolikas jostain huomattavasti suuremmasta kuin mistä on lähdetty liikkeelle.

Hyvää duunifiilistä arkeen!

 

Anna Holopainen,
Uudenmaan ja Hämeen maakuntien ALU-koordinaattori

hyvä jakoon
Kuva: Anna Holopainen