Kuntavaaleissa työpajatoiminnan vaikuttavuus näkyviin

”Juhlavuoden ja kuntavaalien teemat nivoutuvat työpajatoiminnan vaikuttavuuden ympärille. Tiedolle toiminnan vaikuttavuudesta on nyt paikkansa niin kuntavaaleja kuin tulevia vuosia ajatellen. Toimintakenttä on murroksessa ja palvelut hakevat paikkaansa ja rooliaan”, kirjoittaa TPY:n vs. toiminnanjohtaja Anna Kapanen. Blogitekstissä hän avaa TPY:n juhlavuoden teemaa, vaikuttavuutta.pajaopas-omnia

 

Valtakunnallisen työpajayhdistyksen 20.toimintavuosi on pyörähtänyt käyntiin ja tällä viikolla julkistamme yhdistyksen juhlavuoden tapahtumien ja sisältöjen ohella TPY:n kuntavaalitavoitteet, jotka olemme laatineet jäsenistön ja kuntavaaliehdokkaiden käyttöön. Juhlavuoden ja kuntavaalien teemat nivoutuvat työpajatoiminnan vaikuttavuuden ympärille. Tiedolle toiminnan vaikuttavuudesta on nyt paikkansa niin kuntavaaleja kuin tulevia vuosia ajatellen. Toimintakenttä on murroksessa ja palvelut hakevat paikkaansa ja rooliaan. Vaikuttavuutta perätään toimijoilta kaikilla tasoilla, valtakunnalliselta paikallistasolle.

Kuntavaalienkaan alla keskustelu sote- ja maakuntauudistuksesta ei hiljene. Keskusteluissa vilisevät markkinat, yhtiöittäminen, kilpailuttaminen, yksityistäminen. Puheissa ei tunnu liiaksi löytyvän sijaa sosiaalisille näkökulmille ja sosiaaliselle vahvistamiselle.  Meidän tehtävänä on nostaa nämä näkökulmat keskusteluun. Kuntavaalit ovat loistava ajankohta tähän, koska hyvinvoinnin, sivistyksen ja nuorisotyön rooli kasvaa tulevaisuuden kunnissa sosiaali- ja terveyspalvelujen siirtyessä maakuntiin. Vaikka kuntien rooli on osin jäänyt maakuntakeskustelun varjoon, tekevät kunnallisvaaleissa valittavat valtuutetut merkittäviä ratkaisuja myös siitä, millainen on työpajojen ja etsivän nuorisotyön sekä muiden työllistymisen tukipalvelujen rooli tulevissa kunnissa.

Koska työpajatoiminta asemoituu tulevaisuudessa suurelta osin kuntien ja maakuntien yhdyspinnoille, on kuntavaalivaikuttamisessa hyvä ottaa kantaa kuntiin jäävien tehtävien ohella maakunta-ja sote-uudistukseen liittyviin kysymyksiin. Tarve saumattomaan kunta-maakunta-yhdyspintatyöhön kannattaa pitää esillä. Olennainen kysymys on, miten turvataan kaikkien työpajojen mahdollisuudet toteuttaa maakuntiin siirtyviä palveluita. Valtakunnallisella tasolla teemme tiivistä yhteistyötä muiden kattojärjestöjen ja Kuntaliiton kanssa työllisyyspalvelujen tulevasta roolista kunnissa ja yritämme saada vastauksia kysymyksiin, joita ei vielä liialti ole maakuntauudistuksen valmisteluvaiheessa huomioitu.

Tärkeä tavoite niin kuntavaaleihin kuin tulevien maakuntien valmisteluun on se, että työpajatoiminta tulee säilyttää lähipalveluna. Toiminta kattaa tällä hetkellä jo 93 % kunnista eikä rakenteiden uudelleen järjestelyllä saa olla vaikutusta kattavuuteen. Palvelun saavutettavuus ja oikea-aikaisuus ovat ehdottomia työpajojen kohderyhmälle. Palvelujen supistamisen ja keskittämisen myötä on nähty, että kauemmas vietävät palvelut pitkittävät monen avun saamista ja työttömyyttä turhaan.

Aikana jolloin nuorten pitkäaikaistyöttömyys ja ulkopuolella olevien nuorten määrä kasvaa, ei tarvitse perustella työpajatoiminnan tarpeellisuutta. Kannattaa kertoa, mitä tavoittelemme ja tarvitsemme, jotta voimme tehdä vieläkin parempaa ja vaikuttavampaa työtä. Tällä viikolla postitamme kaikille TPY:n jäsenille materiaalipaketin kuntavaalivaikuttamiseen ja sen myötä kannustamme lämpimästi lähestymään materiaalin kanssa kuntienne tulevia ja nykyisiä päätöksentekijöitä aina ehdokkaista virkamiehiin. Asiat kannattaa pitää esillä yhtä lailla myös vaalien jälkeen.

Tehdään tästä vuodesta yhdessä vahvan ja vaikuttavan työpajatoiminnan vuosi!

Kuva Omnian nuorten työpajoilta

%d bloggaajaa tykkää tästä: