Työpaja vai valmennuspaja? Kuhmossa on toimittu 30 vuotta

TPY:n kouluttaja Susanna Palo vieraili Kuhmon työpajalla, joka juhlii 30-vuotista taivaltaan. Nuoret antavat hyvää palautetta esimerkiksi Sovari-kyselyssä ja viihtyvät työpajalla myös työaikojen ulkopuolella.

alu-verkosto-kuhmon-tyopajalla-2017-6

Kuhmon vapaa-aikatoimen johtaja Timo Heikkilä kertoi Kuhmon 30-vuotisen työpajan vaiheista Alu-verkoston tapaamisessa 22.2.2017. Kun perustamisesta päätettiin 1986 marraskuussa, haluttiin työpaja sijoittaa Kuhmon kaupungin toimialaan pysyvästi. Työpajan toiminta käynnistyi nuorisotoimessa 5.1.1987. Työttömiä alle 29- vuotiaita nuoria oli silloin kaupungissa 278. Nyt, vuonna 2017, nuoria ilman työtä tai koulutuspaikkaa on Kuhmossa 78. Tekemistä siis riittää edelleen.

Kuhmon työpaja tarjoaa tällä hetkellä alle 29-vuotiaille, pääasiassa kouluttamattomille työttömille nuorille, mielekästä tekemistä, tukea urasuunnittelulle ja työelämän pelisääntöihin tutustumista työttömyyden vaihtoehtona, sekä koulutetuille nuorille ensikosketuksen työelämään ja mahdollisuuden pitää yllä ammattitaitoa.

Loistavat tilat ammatillisen koulutuksen perintönä

Kuhmon työpaja on 30-vuotisen uran aikana vaihtanut paikkaa kuusi kertaa ja nyt ollaan tiloissa, jotka vastaavat hyvin toimintaan. Kun Kuhmon kaupungilla jäi ammatillisen koulutuksen tilat tyhjilleen, sai työpaja toiminnalleen loistavat tilat koviin materiaaleihin (puu- ja metallityöt) sekä pehmeisiin materiaaleihin (tekstiilityö ja verhoilu). Myös Etsivä nuorisotyö sai omat tilat, joissa nuorilla on mahdollisuus keskustelujen lisäksi keittää kahvia ja leipoa.

alu-verkosto-kuhmon-tyopajalla-2017-14

Starttipajan tiloissa tehdään ruokaa kerran viikossa, pohditaan ryhmässä mahdollisia tulevaisuudentoiveita sekä välillä toimitaan kädentaitojen parissa.  Nuoret ovat Kuhmon työpajalla maanantaista torstaihin työkokeilussa tai kuntouttavassa työtoiminnassa. Perjantaina on työntekijöillä lyhyt päivä, vaikka silloinkin useat nuoret saapuvat paikalle omien puuhailujensa kanssa – korjaamaan autoaan, pyöräänsä tai muuten tapaamaan kavereita. Työpajalla viihdytään ja saadaan omaan elämään valmennusta. Siitä on saatu myös hyviä tuloksia nuorten omien arvioiden perusteella Sosiaalisen vahvistamisen mittarin eli Sovari -tulosten myötä.

Nykyään tilaustöitä voidaan ottaa entistä vähemmän, koska vaativat tilaustyöt koettiin liian haasteellisiksi nuorten kanssa. Työpajasta vastaava Timo Heikkilä on jopa pohtinut nimenmuutosta, joka kertoisi enemmän ulkopuolisille työn sisällöstä ja tavoitteista. Uusi nimi olisi Valmennuspaja!

Susanna Palo, kouluttaja, TPY

Kuntavaaleissa työpajatoiminnan vaikuttavuus näkyviin

”Juhlavuoden ja kuntavaalien teemat nivoutuvat työpajatoiminnan vaikuttavuuden ympärille. Tiedolle toiminnan vaikuttavuudesta on nyt paikkansa niin kuntavaaleja kuin tulevia vuosia ajatellen. Toimintakenttä on murroksessa ja palvelut hakevat paikkaansa ja rooliaan”, kirjoittaa TPY:n vs. toiminnanjohtaja Anna Kapanen. Blogitekstissä hän avaa TPY:n juhlavuoden teemaa, vaikuttavuutta.pajaopas-omnia

 

Valtakunnallisen työpajayhdistyksen 20.toimintavuosi on pyörähtänyt käyntiin ja tällä viikolla julkistamme yhdistyksen juhlavuoden tapahtumien ja sisältöjen ohella TPY:n kuntavaalitavoitteet, jotka olemme laatineet jäsenistön ja kuntavaaliehdokkaiden käyttöön. Juhlavuoden ja kuntavaalien teemat nivoutuvat työpajatoiminnan vaikuttavuuden ympärille. Tiedolle toiminnan vaikuttavuudesta on nyt paikkansa niin kuntavaaleja kuin tulevia vuosia ajatellen. Toimintakenttä on murroksessa ja palvelut hakevat paikkaansa ja rooliaan. Vaikuttavuutta perätään toimijoilta kaikilla tasoilla, valtakunnalliselta paikallistasolle.

Kuntavaalienkaan alla keskustelu sote- ja maakuntauudistuksesta ei hiljene. Keskusteluissa vilisevät markkinat, yhtiöittäminen, kilpailuttaminen, yksityistäminen. Puheissa ei tunnu liiaksi löytyvän sijaa sosiaalisille näkökulmille ja sosiaaliselle vahvistamiselle.  Meidän tehtävänä on nostaa nämä näkökulmat keskusteluun. Kuntavaalit ovat loistava ajankohta tähän, koska hyvinvoinnin, sivistyksen ja nuorisotyön rooli kasvaa tulevaisuuden kunnissa sosiaali- ja terveyspalvelujen siirtyessä maakuntiin. Vaikka kuntien rooli on osin jäänyt maakuntakeskustelun varjoon, tekevät kunnallisvaaleissa valittavat valtuutetut merkittäviä ratkaisuja myös siitä, millainen on työpajojen ja etsivän nuorisotyön sekä muiden työllistymisen tukipalvelujen rooli tulevissa kunnissa.

Koska työpajatoiminta asemoituu tulevaisuudessa suurelta osin kuntien ja maakuntien yhdyspinnoille, on kuntavaalivaikuttamisessa hyvä ottaa kantaa kuntiin jäävien tehtävien ohella maakunta-ja sote-uudistukseen liittyviin kysymyksiin. Tarve saumattomaan kunta-maakunta-yhdyspintatyöhön kannattaa pitää esillä. Olennainen kysymys on, miten turvataan kaikkien työpajojen mahdollisuudet toteuttaa maakuntiin siirtyviä palveluita. Valtakunnallisella tasolla teemme tiivistä yhteistyötä muiden kattojärjestöjen ja Kuntaliiton kanssa työllisyyspalvelujen tulevasta roolista kunnissa ja yritämme saada vastauksia kysymyksiin, joita ei vielä liialti ole maakuntauudistuksen valmisteluvaiheessa huomioitu.

Tärkeä tavoite niin kuntavaaleihin kuin tulevien maakuntien valmisteluun on se, että työpajatoiminta tulee säilyttää lähipalveluna. Toiminta kattaa tällä hetkellä jo 93 % kunnista eikä rakenteiden uudelleen järjestelyllä saa olla vaikutusta kattavuuteen. Palvelun saavutettavuus ja oikea-aikaisuus ovat ehdottomia työpajojen kohderyhmälle. Palvelujen supistamisen ja keskittämisen myötä on nähty, että kauemmas vietävät palvelut pitkittävät monen avun saamista ja työttömyyttä turhaan.

Aikana jolloin nuorten pitkäaikaistyöttömyys ja ulkopuolella olevien nuorten määrä kasvaa, ei tarvitse perustella työpajatoiminnan tarpeellisuutta. Kannattaa kertoa, mitä tavoittelemme ja tarvitsemme, jotta voimme tehdä vieläkin parempaa ja vaikuttavampaa työtä. Tällä viikolla postitamme kaikille TPY:n jäsenille materiaalipaketin kuntavaalivaikuttamiseen ja sen myötä kannustamme lämpimästi lähestymään materiaalin kanssa kuntienne tulevia ja nykyisiä päätöksentekijöitä aina ehdokkaista virkamiehiin. Asiat kannattaa pitää esillä yhtä lailla myös vaalien jälkeen.

Tehdään tästä vuodesta yhdessä vahvan ja vaikuttavan työpajatoiminnan vuosi!

Kuva Omnian nuorten työpajoilta