Sovari tekee työpajan tuloksista näkyviä

Ääneskosken työpajalla Sovarista on tullut pidetty työkalu. Se tuottaa tietoa valmentautujien omasta kehityksestä ja työpajan toiminnasta. Haluatko mukaan? Lue tästä miten ja miksi!

blogi-sovari-2

-Meillä on ollut käytössä paperisia kyselylomakkeita asiakkaille työpajajakson aikana ja jakson päättyessä. Niiden haasteena on, että saaduista tuloksista tehtiin harvoin varsinaisia koonteja, vaikka niitä käytiinkin läpi. Sovarista koonti tulee automaattisesti ja vertailua voi tehdä valtakunnallisella tasolla, kertoo Äänekosken työpajan vastaava ohjaaja Maria Riihijärvi.

-Sovari kyselyssä asiakkaan ei myöskään tarvitse ajatella, että hänet vastaajana tunnistetaan esimerkiksi käsialasta. Kun vastausten anonyymiys toimii, saadaan rehellisempää palautetta työpajatoiminnasta, hän jatkaa.

Äänekosken kaupungin työpaja on ollut mukana helmikuussa alkaneessa ja elokuussa päättyneessä Sovarin ensimmäisessä tiedonkeruujaksossa.

Sovari mittaa omaa kehitystä ja työpajan toimintaa

Sovari on TPY:n opetus- ja kulttuuriministeriön tuella kehittämä sosiaalisen vahvistumisen mittari työpajoille ja etsivään nuorisotyöhön.  Käytännössä valmentautujat itse täyttävät verkossa kyselyn, jossa he arvioivat omaa kehitystään ja työpajan toimintaa. Omaa kehitystä koskevat kysymykset koskevat sosiaaliseen vahvistumisen osa-alueita: itsetuntemusta, sosiaalisia taitoja, arjen asioiden hallintaa, opiskelu- ja työelämävalmiuksia sekä elämänhallintaa ja tavoitteellisuutta.

-Sovarilla saadaan hyvin esille, miten laaja-alainen vaikutus työpajajaksolla on useimpien valmentautujien elämäntilanteessa. Työpajatoiminta näyttää vahvistavan itsetuntemusta, taitoja tulla toimeen toisten ihmisten kanssa sekä elämänhallinnan tunnetta. Muutokset näkyvät monen kohdalla arjen asioiden hallinnassa, kuten päivärytmissä, sekä työtehtävissä jaksamisena ja opiskelusuunnitelmien jäsentymisenä. Tämä on tärkeää ennen kuin työmarkkinoille tai koulutukseen kiinnittyminen on mahdollista, kertoo Sovaria TPY:ssä kehittänyt Riitta Kinnunen.

-Sovari tuottaa myös tietoa siitä, mitkä asiat työpajatoiminnassa toimivat valmentautujien mielestä hyvin tai heikommin. Valtakunnalliset tulokset antavat työpajoille peilauspintaa: missä me olemme erityisen hyviä ja mihin asioihin voisimme kiinnittää enemmän huomiota, hän jatkaa.

Nyt Sovarista on saatavilla myös työkirja, jota on jo postitettu kaikille jäsenpajoille yksi kappale. Työkirjaa voi myös tilata TPY:n nettisivuilta postimaksun ja 5 euron käsittelymaksun hinnalla. Se on helppokäyttöinen opas Sovarin käyttöön ja sen perusteisiin.

Äänekoskella Sovari motivoi valmentajia

-Me kävimme saamamme Sovari-tulokset läpi henkilökunnan kanssa ja se oli hyvä tapaaminen. Hyvät tulokset selkeästi motivoivat ohjaajia, ja kävimme keskustelua valmennuksen kehittämisen kohteista. Asiakkaan kokema sosiaalinen vahvistuminen on niitä tuloksia, joita ns. perinteisillä tilastoilla ei saada välttämättä näkyviksi. Sen lisäksi tulokset antavat tietoa toiminnasta ja toiminnan tuloksista myös rahoittajille, Maria Riihijärvi toteaa.

Riitta Kinnunen kannustaakin käyttämään Sovarista saatuja tunnuslukuja vaikuttamistyössä.

-Sovari-kyselyssä monet valmentautujat ovat avautuneet myös omin sanoin kertomaan, mikä merkitys työpajajaksolla on heille ollut. Tämä tieto numeroiden rinnalla kertoo koskettavasti työpajatoiminnasta ja sen merkityksestä.

Äänekoskella Sovariin vastasi 21 valmentautujaa ja Sovarista otti vastuun pajan yksilövalmentaja Ilona Kurkimäki-Mykkänen.

-Osalle valmentautujista 20-30 minuutin kyselyn täyttäminen voi olla haaste esimerkiksi siksi, että pitäisi istua paikoillaan ja keskittyä kysymyksiin. Yksilövalmentaja Kurkimäki-Mykkänen motivoi valmentautujia kertomalla Sovarista mahdollisuutena vaikuttaa ja kehittää toimintaa. Myös pienellä karamellitarjonnalla on voinut olla oma vaikutuksensa, Riihijärvi kertoo.

Haluatko käyttää Sovaria omalla työpajalla? Ilmoittaudu Sovarin käyttäjäksi täällä. Alkuun pääset Sovarin työkirjan avulla ja sen voit tilata täältä.

%d bloggaajaa tykkää tästä: